Chính Sách Bảo Mật của Anawin

Chính sách bảo mật của Anawin là cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân một cách cẩn thận và có trách nhiệm, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập thông tin đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn cao nhất về an ninh thông tin.

Các Điểm Chính của Chính Sách Bảo Mật:

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và hợp lý để cung cấp dịch vụ cho người dùng, và luôn tiến hành theo quy trình pháp lý và etic.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân của người dùng chỉ được sử dụng cho các mục đích cụ thể đã được thông báo trước và được sự đồng ý của người dùng.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.
  4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ, trừ khi được pháp luật yêu cầu.
  5. Quyền lợi của người dùng: Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng cam kết hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện các quyền này.

Anawin cam kết duy trì và cải thiện liên tục chính sách bảo mật để đảm bảo sự tin cậy và sự an toàn cho mọi người dùng.